برگزاری کارگاه های توانمندسازی اساتید و کلینیک های آموزشی در هفته آموزش

 

شنبه ۱۶ارديبهشت ماه ۱۳۹۶و اولین روز از هفته آموزش با شعار " روز آموزش و نشاط" کارگاه "مدیریت کلاس" توسط دکتر فریبا حقانی ساعت ۱۳- ۹ در تالار زیتون برگزار گرديد. بعدازظهر نيز کلينيک "روش تدريس" توسط دکتر فريبا حقاني برگزار شد

یکشنبه۱۷ارديبهشت ماه ۱۳۹۶و دومین روز از هفته آموزش با شعار " روز آموزش پاسخگو" کارگاه"نیاز سنجی" توسط دکتر نیکو یمانی ساعت ۱۳- ۹ در تالار زیتون برگزار گرديد. بعدازظهر نيز کلينيک"بسته­های تحول در آموزش" توسط دکتر نیکو یمانی برگزار شد

دوشنبه ۱۸ ارديبهشت ماه ۱۳۹۶و سومین روز از هفته آموزش با شعار " روز آموزش بالینی"کارگاه "آموزش سر پایی" توسط دکتر اطهر امید ساعت ۱۳- ۹ در تالار زیتون برگزار گرديد. در ادامه نیز کلينيک"آموزش بالین" توسط دکتر شهرزاد شهیدی و دکتر اطهر امید برگزار شد

سه شنبه ۱۹ ارديبهشت ماه ۱۳۹۶و چهارمین روز از هفته آموزش با شعار " روزآموزش مجازی"کارگاه "آموزش مجازی" توسط دکتر آرش نجیمی ساعت۱۳- ۸در تالار زیتون برگزار گرديد.