برگزاری دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۹۶ دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری در تالار زیتون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با حضور ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر غلامرضا اصغری، معاون آموزشی دانشگاه آقای دکتر احمد موحدیان عطار، قائم مقام ریاست آقای دکتر حمید صانعی، معاون توسعه آقای دکتر علیرضا یوسفی، معاون دانشجویی فرهنگی آقای دکتر ذبیح اله شاهمرادی و دکتر نیکو یمانی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید.

در این مراسم ریاست محترم دانشگاه ضمن خوشامدگویی، شرکت‌کنندگان و صاحبان فرآیند‌های آموزشی در خصوص جایگاه مراکز توسعه در دانشگاه‌های علوم پزشکی و اهمیت ارتقاء آموزشی صحبت نمودند. 

سپس معاون محترم آموزشی دکتر موحدیان عطار ضمن اشاره به بسته‌های تحول و نوآوری و نقش آنها در توسعه آموزش، گزارش فرآیندهای اجرایی دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری را ارائه نمودند. سپس خانم دکتر یمانی مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی گزارش در خصوص ترند فرآیندهای آموزشی طی ۱۰ سال برگزاری جشنواره آموزشی شهید مطهری و همچنین برگزاری هفته آموزش در دانشگاه و دانشکده‌ها ارائه کردند.

سپس ۶ فرآیند برتر توسط مجریان آنها ارائه شوند در ادامه آقای دکتر یوسفی به ایراد سخنرانی پرداختند و در خاتمه مراسم از فرآیندهای برتر و از EDOدانشکده‌ها تقدیر بعمل آمد. 

در این مراسم از ۶ فرآیند برتر دانشگاهی، ۷ فرآیند برگزیده دانشگاهی و همچنین مسوولین دفاتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده‌ها تقدیر به عمل آمد.