اطلاعیه کارگاه

کارگاه آموزشی « سناریو نویسی» در تاریخ‌ ۳۱ خرداد ۹۷ (پنجشنبه) برگزار می گردد.
مدرس: سرکار خانم دکتر ماندانا صاحب زاده
مکان: کلبه یادگیری
ثبت نام در سایت edc.mui.ac.ir
ثبت نام آنلاين:  wshpay.mui.ac.ir
تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۳۶۵