اطلاع رسانی دسترسی آزمایشی دانشگاه های علوم پزشکی از طریق سیستم جستجوی REMOTEXS

دسترسی آزمایشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور به مجموعه مجلات ناشرین زیر از طریق جستجوی یکپارچه Remotexs در آدرس accucoms.remotexs.xyz  تا پایان سال میلادی ۲۰۱۶ فراهم شده است.