برگزاری سومین جلسه هم اندیشی دفاتر توسعه دانشکده های دانشگاه

سومین جلسه هم اندیشی دفاتر توسعه در سال ۱۳۹۵ در روز سه شنبه ۴ آبان ۹۵ در تالار زیتون با حضور مسئولین محترم دفاتر توسعه دانشکده ها، مدیر و کارشناسان مرکز مطالعات و توسعه برگزار گردید. در این جلسه ضمن خوش آمد گویی به مسئولین جدید،عناوینی چون بازنگری کوریکولوم های آموزشی، بسته های توسعه آموزشی توسعه آموزش پاسخگو و عدالت محور، چگونگی برنامه ریزی و اجرای آموزش مجازی در دانشکده ها و اعتبار بخشی مطرح و به بحث گذاشته شد.