برگزاری نخستین همایش بین المللی سازی آموزش پزشکی

تدوین و اجرای برنامه های آموزشی بین المللی و جذب دانشجو، استاد و پژوهشگر بین المللی، اعتباربخشی برنامه های آموزشی بین المللی، ایجاد موسسات آموزشی بین المللی، ایجاد شهرک های سلامت بین المللی و ایجاد شبکه های علمی بین المللی از موضوع های این رویداد علمی یک روزه بود.

 

هچنین دکتر کیانوش جهانپور دبیر اجرایی این همایش از ارائه ۶۳ مقاله و تجربه علمی به دبیرخانه همایش خبر داد و افزود: از این تعداد ۷ مقاله علمی و تجربه موفق برای سخنرانی انتخاب شد.

 

وی راه اندازی شبکه جهانی آموزش و پژوهشهای علمی در کشور را از مهمترین تجربه های انتخاب شده برای بررسی در این همایش اعلام کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۴ هزار نفر از ۶۵ کشور دنیا عضو این شبکه بین المللی هستند.