تقدیر از فرآیند های برتر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در هجدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره شهید مطهری

در حیطه مدیریت و رهبری آموزشی فرآیند " نقشه راه بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی ایران رتبه اول کشوری را کسب نمود . صاحبان فرآیند دکتر پیمان ادیبی، حبیب الله رضایی و همکاران دکتر علیرضا یوسفی، دکتر باقر لاریجانی، دکتر دهنوی بودند. 

 

در حیطه طراحی و تولید محصولات آموزشی فرآیند" طراحی و ساخت الگوهای دندانی استاندارد جهت آموزش درمان ریشه " رتبه دوم کشوری را کسب نمود. صاحب فرآیند دکتر سید حمید رضویان و همکار حسین سینایی بودند.

 

در حیطه تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی فرآیند" تعیین ضرورت های یادگیری پزشکی عمومی با تاکید بر بیماری ها، علایم و نشانه های شایع در راستای بازنگری برنامه های درسی پزشکی عمومی رتبه قابل تقدیر کشوری را کسب نمود. صاحبان فرآیند دکتر اطهر امید، دکتر نیکو یمانی و همکاران دکتر آرش نجیمی، شهلا شهیدی، دکتر پژمان عقدک، سارا حیدری، دکتر الهام معظم بودند.