previous pauseresume next

جلسه هم اندیشی مسئولین دفاتر توسعه دانشکده ها

سه شنبه ۲۹ فروردین ماه ۹۶ جلسه هم اندیشی EDO دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مرکز مهارتهای بالینی برگزار گردید. در این جلسه پیرامون چگونگی برگزاری جشنواره آموزشی شهید مطهری، هفته آموزش وروز استاد در دانشکده ها و دانشگاه مواردی مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی