تائید اعتبار ملی موسسه‌ای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در کمیسیون اعتباربخشی موسسه‌ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان براساس ارزشیابی بیرونی انجام شده، موفق به دریافت تأییدیه اعتباربخشی موسسه‌ای ملی شد.

 

بر اساس‌نامه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، از میان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، در کنار شش دانشگاه دیگر موفق به دریافت تائید قطعی اعتباربخشی موسسه‌ای از کمیسیون اعتباربخشی موسسه‌ای شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شد.
در بخشی از اعتبارنامه ارسالی از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به امضای دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده، آمده است:
رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
سلام‌علیکم
ضمن تقدیر از فعالیت و همکاری ارزشمند آن دانشگاه در شکل‌گیری نظام اعتباربخشی مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی کشور، با عنابت به بررسی مستندات ارزیابی بیرونی مبتنی بر استانداردهای اعتباربخشی موسسه‌ای دانشگاه و دانشکده‌های علوم پزشکی در کمیسیون ملی اعتباربخشی مؤسسات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رأی کمیسیون در خصوص اعتبار آن دانشگاه به‌صورت تائید اعتبار موسسه صادر می‌شود. مدت اعتبار این رأی تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ خواهد بود.

در مراسم معرفی این هفت دانشگاه در افتتاحیه هجدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و دهمین جشنواره شهید مطهری، دکتر لاریجانی معاون آموزشی وزارت متبوع ضمن مروری بر روند تدوین و تصویب استانداردهای اعتباربخشی موسسه‌ای و انجام خودارزیابی دانشگاه‌ها بر اساس این استانداردها و درنهایت بازدید بیرونی انجام شده توسط هیئت‌های بازدید، خاطرنشان کرد این اولین بار است که همه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در قالب اعتباربخشی موسسه‌ای مورد ارزشیابی قرار می‌گیرند و از میان دانشگاه‌های مورد ارزشیابی، ۷ دانشگاه علوم پزشکی تهران، ارومیه، اصفهان، همدان، ایران، کرمانشاه و اهواز موفق شدند با احراز انطباق کامل با همه استانداردهای الزامی مندرج در استانداردهای ملی مؤسسات آموزش علوم پزشکی شایسته دریافت تائید دوساله از کمیسیون اعتباربخشی موسسه‌ای شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شوند.