دوره دکتری تخصصی(phD) آموزش پزشکی

مقدمه

با توجه به نياز شديد حرفه پزشكي به تحولات آموزشي، دوره‌هاي دكتري آموزش پزشكي چه به عنوان گرايش در درون دانشكده‌هاي علوم تربيتي و چه به عنوان دوره‌هاي مستقل در دانشگاه‌هاي مختلف دنيا شكل گرفت. شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي كشور در سي و ششمين جلسه مورخ ۸۶/۱۲/۱۱ دوره دكتري تخصصيPh.D رشته آموزش پزشكي را تصويب نمود و از سال ۱۳۸۶ تربيت نيرو در مقطع Ph.Dآغاز شده است.

 

رسالت (Mission)

رسالت دوره دكتري آموزش پزشكي عبارت است از پرورش دانش‌آموختگاني كه با بهره‌گيري از دانش و فناوري روز و اطلاعات تخصصي، توانايي تربيت نيروي انساني در زمينه آموزش پزشكي و طراحي و انجام پژوهشهاي بنيادي و كاربردي، قابليت نظريه‌پردازي و ارتقاء بخشيدن به كيفيت آموزش و پژوهش را با به كارگيري ساز و كارهاي علمي برنامه‌ريزي، ارزشيابي، رهبري و مديريت آموزشي در نظام آموزش علوم پزشكي در راستاي ارتقاي نظام سلامت كسب نمايند.

شرايط ورود

پذيرفته‌شدگان آزمون دكتري تخصصي Ph.D آموزش پزشكي مي‌توانند در اين دوره شركت نمايند. اين آزمون هر ساله به صورت متمركز توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برگزار مي‌شود. ضوابط و شرايط پذيرش دانشجو، نحوه آزمون و منابع امتحاني آزمون ورودي هر ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي‌گردد. براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه مي‌توان به مركز سنجش آموزش پزشكي مراجعه نمود.

 

برنامه آموزشي دوره دكتري تخصصي(PhD) رشته آموزش پزشكي

نیم رخ تحصیلی۸۹

نیم رخ تحصیلی ۹۰

نیم رخ تحصیلی۹۱

نیم رخ تحصیلی۹۲

نیم رخ تحصیلی ۹۳

نیم رخ تحصیلی ۹۴

نیم رخ تحصیلی ۹۶