برگزاری کارگاه سازمان های شاد و موفق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگاه سازمان­های شاد و موفق توسط جناب آقای دکتر سید حمید آتش­پور روز سه شنبه ۶ مهر ۹۵ ساعت ۸ تا ۱۲ در تالار زیتون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با حضور روسای دانشکده ­ها و معاونین آنان و سایر اعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.