سمینار سراسری ادغام

امتياز باز آموزي: : ۴ امتياز
زمان۲۴مهر ماه ۱۳۹۳

مهلت ارسال خلاصه مقالات۱۵شهريور ماه ۱۳۹۳

زبان مقالات: فارسي

 

 

 

 

 

 

 

اين سمينار كه با محوريت موضوع ادغام در زمينه آموزش علوم پزشكي است توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار مي شود تلاش خواهد شد تا با بررسي ابعاد مختلف اين موضوع از جمله:   

·مباني و مفاهيم نظري ادغام

· انواع ادغام

·مدلهاي ادغام

·نردبان ادغام

·تجربيات كشوري 

·ارزيابي دانشجويان در برنامه ادغام يافته 

·اثربخشي برنامه هاي ادغام يافته

نحوه ارسال مقالات:edcseminars@tums.ac.ir

مقالات بر اساس فرمت اعلام شده ارسال گردد.

مكان سمينار:دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده پزشكي، تالار ابن سينا

دبيرخانه:مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

Edc.tums.ac.ir

شماره تماس:۸۸۹۵۵۷۱۲داخلي ۲۰۱- ۴۰۲ 

گروه مخاطب: كليه اعضاي هيات علمي و دانشجويان علوم پزشكي

مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي تهران از كليه اساتيد و دانشجويان همه رشته هاي علوم پزشكي كه علاقمند به حوزه آموزش علوم پزشكي مي باشند براي شركت در اين سمينار دعوت مي نمايد.