سمینار سراسری ارزیابی صلاحیت بالینی

سمینار سراسری ارزیابی صلاحیت بالینی در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۹۵ توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری دبیرخانه های مرتبط معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار میگردد.

برای اطلاع بیشتر به سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش به آدرس زیر مراجعه فرمایید.

http:\\edc.tums.ac.ir

 

محورهای سمینار