فرم ثبت نام کارگاهها

كارگاه های اعلام شده ويژه اساتيد است. خواهشمند است دانشجويان از ثبت‌نام و شركت در اين كارگاهها خودداری نمایند.