اطلاعیه لغو کارگاه

 

کارگاه آموزشی «آشنایی با مطالعات ارزشیابی اقتصادی در نظام سلامت» در تاریخ ۲۳/۶/۹۶ (پنجشنبه) برگزار نمی‌گردد.

تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۳۶۵