مجموعه کارگاههای پنجمین کنگره بین المللی سلامت

مجموعه کارگاههای پنجمین کنگره بین المللی سلامت مبتنی بر شواهد، ۱۷ آذر ماه در جزیره کیش برگزار خواهد شد.

مهلت ثبت نام ۳۰ آبان ماه ۹۵