راهیابی ۳۶ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به مرحله تیمی نهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور،

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در حیطه استدلال بالینی و تفکر علمی در علوم پایه رکورددار این رقابت بود

در جریان برگزاری آزمون مرحله انفرادی نهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در بین ۱۰ منطقه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با راهیابی ۳۶ نفر از دانشجویان خود به مرحله تیمی، خوش درخشید.

بر اساس گزارش های دریافتی، از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مجموع ۵۰ شرکت کننده در آزمون مرحله انفرادی در حیطه استدلال بالینی ۹ نفر، از حیطه آموزش پزشکی ۸ نفر، از حیطه مدیریت نظام سلامت ۶ نفر، از حیطه فلسفه پزشکی ۵ نفر و از حیطه تفکر علمی در علوم پایه ۸ نفر موفق به راهیابی به مرحله تیمی آزمون این دوره از رقابت ملی شدند. آمار راه یافتگان سایر دانشگاه ها به مرحله تیمی نیز حاکی از آن است که از دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۹ نفر، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۳۸ نفر، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۳۲ نفر، دانشگاه ایران ۲۳ نفر و از دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۲۲ نفر به مرحله تیمی راه یافته اند. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در حیطه استدلال بالینی و تفکر علمی در علوم پایه، رکورددار این رقابت بود. اسامی راه یافتگان به مرحله تیمی بر اساس رتبه قطبی به تفکیک هر حیطه در ادامه آمده است.

لازم به ذکر است در این مرحله، امتیاز هر دانشجو و رتبه در بین کل دانشجویان اعلام نشده است.

خدا قوتی تمام به تمامی دست اندرکاران المپیاد و آفرین به تلاش و همت دانشجویان علوم پزشکی اصفهان

اسامی راه یافتگان به مرحله تیمی بر اساس رتبه قطبی به تفکیک هر حیطه