مرکز یادگیری مهارتهای بالینی

 
 
 
ضرورت توسعه و اهداف مرکز
ظرفیتهای بالقوه مرکز
ساختار و منابع مورد نیاز
 
ضرورت توسعه و اهداف مرکز :
درآموزش علوم پزشکی و رشته های پیرا پزشکی وظیفه آموزش تعداد زیادی از مهارتهای عملی و ارتباطی درکنارحیطه های دانشی و نظری آن هم به تعدادی زیادی دانشجو برعهده دانشگاهها قراردارد.  با درنظر گرفتن این مساله و با توجه به سرعت رشد تکنولوژی آموزشی و افزایش اهمیت ارزشهای مطرح دراخلاق پزشکی درتمامی دنیا، ضرورت و اهمیت توسعه مرکز یادگیری مهارتهای بالینی بیش از پیش خودنمایی می نماید.  مرکزمطالعات و توسعه آموزش پزشکی اصفهان ازسال ۱۳۷۹ تاکنون اقدامات متعددی را در جهت راه اندازی و توسعه مرکز یادگیری مهارتهای بالینی دانشگاه اصفهان انجام داده است. اکنون با توجه به راه اندازی ساختمان جدیدی که برای CSLC  بنا شده است، توسعه فعالیتهای این مرکز برای ایجاد نمونه بدون مشابهی از یک مرکز پیشرفته آموزش مهارتهای بالینی درایران، آغاز شده است.  ازآنجا که معماری این بنا براساس فلسفه آموزش Skill Lab و با انجام کارهای کارشناسی طراحی و بنا شده است، لذا قابلیت پوشش دادن به تمامی اهداف تعریف شده برای مراکز یادگیری مهارتهای بالینی را دارا می­باشد.
 
ظرفیت های بالقوه مرکز:
با درنظرگرفتن ظرفیتهای محل جدید، میتوان از مرکز آموزش مهارتهای بالینی بطور بالقوه درموارد زیر استفاده نمود:
۱- آموزش مهارتهای بالینی
۲- آموزش مهارتهای بین رشته ای
۳- آموزش مهارتهای ارتباطی
۴- آموزش مداوم پزشکان و پرسنل مراکز درمانی و شبکه بهداشتی
۵- برنامه های خود آموزی
۶- پژوهش در آموزش
۷- تولید مواد کمک آموزشی
۸- برگزاری امتحانات عملی
 
 
۱)    آموزش مهارتهای بالینی
ظرفیتهای موجود
- وجود ۱۰ اطاق مجزا که با اظافه کردن اطاق مدیر و منشی و کارشناسان درمواقع نیاز به ۱۳ اطاق افزایش می یابد۰
- بیش از ۸۰ نوع مولاژ آموزشی و وجود سایر تجهیزات مورد نیاز
- وجود ۱۷ اطاق پارتیشنی برای کار در گروه کوچک
- وجود ۲ سالن بزرگ قابل استفاده برای انجام کارگروهی و برگزاری گروههای بزرگ آموزشی
 
انواع کاربری در زمینه آموزش مهارتهای بالینی به مخاطبان مختلف
-        آموزش مهــــارتهای مربوط به معاینه و سمیولوژی عملی به دانشجویان پزشکی در دوره های مختلف و همچنین دانشجویان دندانپزشکی، داروسازی، مامایی،  پرستاری و سایر رشته ها
-        آموزش مهارتهای بالینی مانند بخیه زدن، سونداژ، CPR و ..... به دانشجویان پزشکی و سایر رشته ها  مثلا" اجرای دوره های CPR برای دانشجویان داروسازی و دندانپزشکی
-        آموزش مهارتهای بالینی به دستیاران تخصصی و فوق تخصصی مانند آموزش ERCP ، آندوسکوپی یا کلونوسکوپی
-        برگزاری کارگاههای آموزشی برای سایر مخاطبان حتی خارج از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  مثلا" برگزاری دوره آموزشی آندوسکوپی برای پزشکان داخلی و جراحی که درشهرستانهای اطراف کار میکنند و یا  برگزاری کارگاههای نسخه نویسی و فارماکوتراپی برای گروههای مختلف
 
۲) آموزش مهارتهای بین رشته ای
ظرفیتهای موجود
-وجود فضای کافی برای راه اندازی فضای آموزشی بین رشته­ای
-قابلیت استفاده از راهروها برای نصب ویترین های نمایشی
-قابلیت استفاده از اتاق های پارتیشن بندی شده برای Station های مختلف
انواع کاربری در زمینه آموزش مهارتهای بین رشته ای
-راه اندازی اتاق عمل مدل برای آموزش کار در اتاق عمل به گروههای مختلف
-راه اندازی داروخانه مدل برای آموزش دانشجویان گروههای پزشکی و غیرپزشکی
-ایجاد نمایشگاه داروهای فارماکوپه ایران برای آموزش فارماکولوژی پزشکی و سایر رشته ها
-ارزشیابی مهارتهای بین رشته ای
 
۳)  آموزش مهارتهای ارتباطی
ظرفیتهای موجود
- تجهیز اتاقهای مرکز به دوربینهای مدار بسته
- وجود بانک بیمارنما
انواع کاربری در زمینه آموزش مهارتهای ارتباطی
-آموزش ارتباط پزشک و بیمار
-آموزش ارتباط پزشک و همکاران و کارکنان
-آموزش مهارتهای آموزش به بیمار
 
۴) آموزش مداوم پزشکان و پرسنل مراکز درمانی و شبکه بهداشتی
ظرفیتهای موجود
- وجود دو سالن بزرگ و کلاسهای کوچک متعدد که به طور همزمان قابلیت استفاده برای آموزش گروههای دانشجویی و گروههای پزشکان را دارد. 
- قابل استفاده بودن کلیه امکانات و فضای مرکز درساعات بعد ازظهر،  روزهای تعطیل
انواع کاربری در زمینه آموزش مداوم
- برگزاری کارگاههای آموزشی مهارت آموزی برای پزشکان
- برگزاری کارگاههای آموزشی مهارت آموزی برای پرسنل بهداشتی و سایرین
 
۵) برنامه های خود آموزی
ظرفیتهای موجود
- وجود فضای کافی ( ۱۰ اطاق مجزا و ۱۷ اتاق پارتیشن بندی شده برای استفاده همزمان دربرنامه های آموزشی مرکز و استفاده مخاطبان از فضا و تجهیزات برای خود آموزی)
- وجود مولاژها ، نرم افزارها ، منابع و تجهیزات دیگر برای خود آموزی
- پیش بینی وجود اتاق کامپیوتر برای یادگیری به کمک کامپیوتر
انواع کاربری در زمینه خود آموزی
- استفاده ازمولاژها و تجهیزات توسط مخاطبان مختلف برای خود آموزی
- استفاده ازاتاق کامپیوتر برای خود آموزی و یادگیری به کمک کامپیوتـــــر
 
۶) پژوهش در آموزش
ظرفیتهای موجود
- وجود امکانات و فضای لازم برای کارگروهی ، خود آموزی و ........
- وجود عرصه لازم برای آموزش آبشاری
انواع کاربری در زمینه پژوهش در آموزش
- ارزیابی روشهای جدید آموزشی بخصوص روشهای دانشجو محور، مساله محور و E-Learning
- ارزیابی وسایل کمک آموزشی جدید مانند مدیاها ، شبیه سازها و .......
- تقویت مهارتهای تدریس اینترنها و دستیاران ( تقویت آموزش آبشاری)
 
۷) تولید مواد کمک آموزشی
ظرفیتهای موجود
- پیش بینی وجود سالن کامپیوتر با تجهیزات کامل
- تجهیز مرکز به سیستم دوربین مداربسته
- تعامل مرکز با گروههای مختلف آموزشی
انواع کاربری در زمینه تولید مواد کمک آموزشی
- تهیه نرم افزارهای آموزشی
- تهیه جزوات و گایدلاین های آموزشی
- تهیه فیلم ها ، عکسها و اسلایدهای آموزشی
 
۸) برگزاری امتحانات عملی
ظرفیتهای موجود
- وجود ۱۳-۱۰ اتاق مجزا ( قابل استفاده برای دوRun  همزمان امتحان OSCE )
- ۱۷ اتاق پارتیشنی تو در تو ( قابل استفاده برای دوRun  همزمان امتحان OSCE )
- طراحی نقشه مرکز براساس استانداردهای آزمون OSCE
- وجود دوربین مداربسته و اتاق کنترل
انواع کاربری در زمینه برگزاری آزمونهای عملی
- طراحی و برگزاری آزمونهای OSCE مربوط به دستیاران تخصصی و فوق تخصصی
- طراحی و برگزاری آزمونهای OSCE مربوط به دانشجویان دوره های مختلف  پزشکی (ICM،  امتحان پایان بخش اینترنها و.......)
- طراحی و برگزاری آزمون OSCE پایان دوره اینترنی برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و سایرشهرستانهای اطراف
- فیلمبرداری ازStation های آزمون برای استفاده در نمره دهی و نظارت اساتید بر Stationها
 
درتمامی موارد فوق طیف مخاطبان مرکز ازکارآموزان و کارورزان پزشکی تا دستیاران تخصصی و فوق تخصصی و حتی اعضای هیات علمی ، دانشجویان کلیه رشته های پیراپزشکی و  کلیه پرسنل بهداشتی میباشد.