اطلاعیه کارگاه

کارگاه آموزشی «آشنایی با مطالعات ارزشیابی اقتصادی در نظام سلامت» توسط جناب آقای دکتر محمدرضا رضایتمنددر تاریخ ۲۳ شهریور ۹۶ (پنجشنبه) برگزار می‌گردد. متقاضيان شركت در كارگاه مجدداً در سايت EDCثبت نام نمايند.

آدرس سايت ثبت نام: Edc.mui.ac.ir

تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۳۶۵

مکان: سالن کنفرانس Skill Lab

مدرس: جناب آقای دکتر محمدرضا رضایتمند