previous pauseresume next

معرفی طرح درس Lesson Plan

مهم ترین و اثربخش ترین بخش مدیریت تدریس، داشتن طرح درس روزانه است. طرح درس روزانه برنامه ای است مدون و سنجیده که مدرس، قبل از تدریس، برای یک جلسه درس تهیه می کند.

طرح درس روزانه موجب می شود که مدرس فعالیت های ضروری آموزشی را به ترتیب و یکی بعد از دیگری در مراحل و زمان های مشخص و به شیوه ای منطقی پیش ببرد و از نتایج حاصل از آن برای تدریس در مراحل بعدی آموزش استفاده کند.

 

نمونه فرم طرح درس۱

نمونه فرم طرح درس۲

نمونه فرم طرح درس۳

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی