معرفی طرح دوره Course Plan

معرفی طرح دوره
 
اعضای هیات علمی باید دانشجویان را از آن چه برای دوره مورد نیاز است، کاملا آگاه نمایند و موارد را در قالب یک برنامه دوره، به طور مشروح و مکتوب در ابتدای نیمسال تحصیلی در اختیار دانشجویان قرار دهند. برنامه دوره (course plan یا course syllabus) مدرکی است که موارد زیر را روشن می نماید:
ماهیت دوره و نحوه اجرای آن
 بنیانی که بر پایه آن، مسئول دوره، عملکرد دانشجویان را ارزیابی می کند و نمره مناسب را تخصیص می دهد
 
اجزای مختلف برنامه دوره آموزشی
اطلاعات دانشگاه 
  سیاست های کلی دانشگاه در زمینه طراحی دوره های آموزشی 
   ارجاع دانشجویان به سیاست های دانشگاه درباره مقرراتی چون تقلب، سرقت ادبی و...
 
اطلاعات دوره
  سال و نیم سال دوره 
   کد و عنوان کامل دوره 
 تعداد و کد واحد ها 
  پیش نیازها
 شرح مختصر دوره (خلاصه ای از طرح کلی، رئوس مطالب، نقش دوره در برنامه آموزشی (مثلا  اینکه دوره آموزشی، یک دوره عمومی است، دوره ماژور است یا نه، این دوره پیش نیاز چه دوره های دیگری است، چرا دانشجویان باید این دوره را بگذرانند و اینکه چرا شما این دوره را طراحی کرده اید))
  شهریه (اگر باید پرداخت شود)
 
اهداف دوره
  اهداف دوره و آنچه دانشجویان باید فرا گیرند یا بتوانند پس از دوره انجام دهند، از نظر مدرس دوره (اهداف باید عینی و قابل اندازه گیری باشد)
 
اطلاعات مدرس 
 نام مدرس
  آدرس و شماره تلفن دفتر
 ساعات حضور در دفتر
  آدرس پست الکترونیک
منابع 
  کتب مرجع مورد نیاز با ذکر نام نویسنده، سال نشر و ... و برنامه زمان بندی مناسب جهت مطالعه بخش هایی که مطالعه آن برای دانشجویان تکلیف است
سایر منابع آموزشی (اختیاری)
  فهرستی از وسایل، تجهیزات و امکاناتی که دانشجویان باید فراهم کنند
 
تکالیف: خواندنی، نوشتنی، مقاله های پژوهشی، پروژه ها، ارائه مطالب
   شرح مختصر و آموزش های لازم جهت تکالیف عمده دوره (مانند مقاله ها، سفرهای آموزشی و پروژه ها)
    شرح مختصری از اینکه تکالیف فوق چگونه دانشجویان را به هدف های آموزشی نزدیک می کند
   زمان تحویل تکالیف
 
تقویم/ زمان بندی و مکان دوره
  برنامه زمان بندی موقت جهت سرفصل های دوره و مکان برگزاری کلاس ها
  تقویم دوره شامل تاریخ های پیش بینی شده، آخرین مهلت ها و یا دوره های زمانی جهت مطالعه، سفرهای آموزشی، پروژه ها، آزمون ها و غیره
 
آزمون ها
 چگونگی برگزاری آزمون ها
  زمان برگزاری آزمون ها 
  وجود یا عدم وجود سیاست امتحان جبرانی و در صورت وجود تاریخ آن
 
اساس ارزیابی و نمره دهی
      سیاست های نمره دهی (شامل ارزش تکالیف، آزمون ها، معیارهای نمره دهی؛ تعیین مواردی که دانشجویان برای تکمیل دوره و کسب مجوز امتحان پایان دوره به آنها نیاز دارند و زمان مربوط به آنها)
  سیاست حضور دانشجویان در دوره (شامل حضور در کلاس ها و حضور در جلسه امتحان نهایی و هر گونه تاثیر آن بر دوره)
   وضعیت و شرایط دانشجویانی که اصطلاحا «می افتند»
    تاریخ اعلام نتایج
 چگونگی حق اعتراض به  نمرات و تجدید نظر خواهی
 
سیاست های دوره
   سیاست های مدرس دوره برای پذیرش دوره (شامل جریمه دیر کرد مقاله، امتحان جبرانی، سخنرانی ها و راهنمایی های ضبط شده برای چگونگی استفاده از امکانات الکترونیک)
    بیان واضح از موارد ممنوع در کلاس های دوره (مانند صحبت کردن، خوردن و آشامیدن، روزنامه خواندن و ...)
   یادآوری به دانشجویان دچار معلولیت که وظیفه دارند خود را به دانشگاه یا مدرس دوره معرفی کنند تا تطابقات لازم برای آموزش و ارزیابی آنها فراهم شود
 
خدمات حمایتی دوره
    آزمایشگاه ها، رسانه ها، مراکز رایانه، امکانات فناوری
   اقدامات و وظایف ایمنی لازم
 
تذکرات لازم
مدرسان باید اطمینان حاصل کنند که برنامه دوره با سیاست های دانشگاه هماهنگ است.
چون برنامه دوره، تعهد قانونی بین مدرس و دانشجو است، توصیه می شود که مدرسان در برنامه دوره خود حتما ذکر کنند که این برنامه با توجه به شرایط تغییر می کند و تعیین نمایند که دانشجویان چگونه و از چه طریقی می توانند از این تغییرات اطلاع حاصل کنند.