معرفی واحد ارتقاء توانمندی اعضای هیات علمی

این واحد با هدف آشناسازی اعضای هیات علمی با شیوه های نوین تدریس و ارزشیابی، کار با رایانه و ارتقای مهارت های پژوهشی استادان فعالیت می نماید. در این راستا، کارگاه ها دوره های متعدد آموزشی در زمینه شیوه های تدریس و ارزیابی دانشجو، روش تحقیق مقدماتی و پیشرفته و آموزش رایانه با همکاری این واحد برگزار گردیده است. همچنین این واحد با سایر دانشگاه ها در برگزاری کارگاه های آموزشی برای اعضای هیات علمی همکاری می نماید. علاوه بر اعضای هیات علمی، دستیاران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، کارشناسان و اعضای هیات علمی سایر دانشگاه ها در این دوره ها  شرکت می نمایند. پس ار هماهنگی و برنامه ریزی کارگاه های آموزشی، اطلاعیه کارگاه ها که شامل اطلاعاتی در مورد عنوان کارگاه، زمان برگزاری، طول مدت کارگاه، مدرسان و ... می باشد. برای اطلاع اعضای هیات علمی و متقاضیان شرکت در کارگاه بر روی سایت دانشگاه و سایت مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی قابل دسترسی است.

همچنین اطلاعیه کارگاه ها به آدرس پست الکترونیک کلیه اعضای هیات علمی، دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی دانشگاه ارسال می گردد. در زمان برگزاری کارگاه جزوات و CD های آموزشی کارگاه در اختیار کلیه شرکت کنندگان قرار می گیرد و پس از اتمام کارگاه گواهی دوره های مربوطه برای شرکت کنندگان صادر می گردد.

شایان ذکر است که اولين دوره گواهي نامه مهارت هاي تدريس و تحقيق براي اعضاي هيات علمي‌ جديد الاستخدام در نيمه دوم سال ۱۳۸۶ برگزار گرديد، كه پس از آن همه ساله در نيمه دوم هر سال اجرا مي‌گردد. اين دوره شامل موضوعات «تهيه اهداف آموزشي و طرح دوره»، روش هاي تدريس نظري، عملي و باليني، روش هاي ارزيابي دانشجو «مهارت شناختي، عملي، باليني»، انتخاب و تهيه مديا، جستجوي متون، نگارش پروپوزال، گزارش نويسي، راهنمايي و مشاوره دانشجو بود.