معرفی گروه آموزش پزشکی

 مقدمه

سرعت شتابنده توليد اطلاعات علمي و گسترش روزافزون رشته‌هاي علوم پزشكي در دهه‌هاي اخير موجب گرديد وجود نيروي انساني كارآمد در زمينه آموزش شيوه‌هاي مناسب تدريس و ارزيابي دانشجو و مسلط به توانايي‌هاي لازم جهت برنامه‌ريزي و ارزشيابي آموزشي، ضرورت يابد. درهمین راستا گروه آموزش پزشكي در سال ۱۳۷۹ تاسيس گرديد و از همان سال اولين دوره  دانشجويان كارشناسي ارشد ناپيوسته آموزش پزشكي حضوري پذيرش شدند.همچنین یک دوره دانشجوی کارشناس ارشد ناپیوسته آموزش پزشکی غیر حضوری در سال ۸۸ پذیرش گردید.

از سال ۱۳۸۹ پذيرش دانشجو در مقطع دكتري آموزش پزشكي آغاز گرديد.

همچنين از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۳ پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد ناپيوسته مجازي رشته آموزش جامعه‌نگر در نظام سلامت آغاز گرديد. در حال حاضر اين گروه با ۷ عضو هيات علمي تمام وقت و ۸ عضو هيات علمي وابسته و ۱۱ عضو هيات علمي همكار مشغول فعاليت مي‌باشد