اطلاعیه کارگاه

کارگاه‌ آموزشی«طراحی سوالات کتبی با رویکرد نرم افزار جامع آموزش نجما» از تاریخ ۹بهمن ۹۶ (دوشنبه)به تاریخ‌‌‌ ۱۳ اسفند ۹۶ (یکشنبه) تغییر یافت. متقاضيان شركت در كارگاه در سايت EDCثبت نام نمايند. 

آدرس سايت ثبت نام: Edc.mui.ac.ir

تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۳۶۵

مکان: کلبه یادگیری

مدرس: دکتر شهرام شایان