نشست دوستانه رئیس دانشگاه و مدیران آموزشی با برگزیدگان دانشگاهی ششمین المپییاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

در نشست دوستانه ای که طی مرداد ماه سال جاری با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاون آموزشی ، مدیر مطالعات و توسعه اموزش پزشکی، مسئول دفتر استعداد درخشان و برگزیدگان دانشگاهی ششمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در محل تالار زیتون مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار شد از برگزیدگان دانشگاهی المپیاد تجلیل شد. در این جلسه دانشجویان و مسئولان حیطه های المپیاد، به بحث در ارتباط با مشکلات موجود در آموزش پزشکی و راه حل های پیشنهادی برای آن پرداختند. همچنین در این جلسه با اهدای لوح سپاس،  از ۲۲ دانشجوی برگزیده مرحله دانشگاهی المپیاد ششم، مسئولان حیطه های چهارگانه المپیاد و اساتید برگزار کننده برنامه های آماده سازی دانشجویان  برای المپیاد تقدیر و تشکر به عمل آمد. رئیس دانشگاه در این مراسم ابراز امیدواری کرد دانشجویان در مرحله کشوری این دوره از رقابت ملی سربلند بیرون بیایند.