برگزاری نشست شورای کلان منطقه ۷ آمایش نظام آموزش عالی در دانشگاه

پنج شنبه ۲۱ دیماه، نشست شورای کلان منطقه ۷ آمایش نظام آموزش عالی شامل دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، یزد، کاشان و شهرکرد  با حضور خانم دکتر چنگیز رییس دانشگاه و رییس شورای کلان منطقه ۷،دکتر صبری معاون آموزشی و دبیر شورای معاونین آموزشی کلان منطقه ۷ و اعضای شورا در تالار پویش مجموعه آموزشی رفاهی سبز برگزار شد.

در این جلسه که با هدف ایجاد گفتمان مشترک در خصوص بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش نظام عالی سلامت و بین المللی سازی آموزش عالی نظام سلامت برگزار شد، تفاهم نامه همکاری های درون منطقه ای در حیطه آموزش مجازی بررسی و تصویب گردید.

در پایان رؤسا و معاونین آموزشی دانشگاه های مستقر در کلان منطقه ۷ از مرکز آموزش مجازی و امکانات مستقر در آن بازدید به عمل آوردند.