تجلیل مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی از راه یافتگان به مرحله تیمی نهمین المپیاد علمی در یک ضیافت افطار

در پی راهیابی ۳۶ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (بین ۵۰ نفر) به مرحله تیمی آزمون نهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور، مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در یکی از شب های ضیافت الله، میزبان دانشجویانی شد که موفق شدند بار دیگر با بالا بردن پرچم افتخار در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در جریان برگزاری آزمون انفرادی نهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور، برگ زرینی بر کارنامه افتخارات آموزشی دانشگاه بیفزایند.

در این ضیافت که با حضور آقای دکتر اصغری رئیس دانشگاه، خانم دکتر چنگیز دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تنی چند از معاونین، مدیران و اعضای هیأت علمی دانشگاه و نیز دانشجویان عزیز در تالار زیتون EDCبرگزار شد، مدیر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و نیز مسئول دفتر استعداد درخشان به ارائه عملکرد دانشگاه در چگونگی آماده سازی دانشجویان و نتایج کسب شده در مناطق ده گانه کشور پرداختند. همنوایی با دیوان دلنشین مثنوی نیز بخشی از برنامه این نشست دوستانه بوده است.

در پایان این نشست پس از صرف افطار در تالار رستوران سبز، دانشجویان در فضای باز رستوران به بیان دیدگاه ها ی خود در خصوص بهبود و کیفیت فرایند آموزش در دانشگاه پرداختند.