برنامه هفته آموزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هم زمان با برگزاری دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار میکند.

 

برنامه کارگاهها

 

لینک ثبت نام کارگاهها