پنجمین کنگره اخلاق پزشکی و اولین همایش مدرسین اخلاق پزشکی

پنجمین کنگره اخلاق پزشکی و اولین همایش مدرسین اخلاق پزشکی مورخ اول لغایت سوم آذر ماه ۹۶ در دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار میگردد.

محورهای اصلی همایش:

آموزش اخلاق پزشکی

اخلاق در ارائه خدمات سلامت

اخلاق در پژوهش های پزشکی

اخلاق در سیاست گذاری سلامت

اخلاق پزشکی و سرطان

پوستر همایش