کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی

با عنایت به درخواست های مکرر مطرح شده از دانشگاههای علوم پزشکی مبنی بر تمایل اساتید برای ثبت نام و تحصیل در این برنامه به اطلاع می رساند((دومین مرحله فراخوان پذیرش برنامه کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی)) در حال برگزاری است.

به نحوی که متقاضیان میتوانند از تاریخ ۱۵ مرداد ۹۶ لغایت ۳۱ مرداد ۹۶ برابر دستورالعمل و آگهی فراخوان پیوست نسبت به ثبت نام الکترونیکی درسامانه ثبت نام آنلاین دانشگاه علوم پزشکی مجازی اقدام نمایند.

ثبت نام و پذیرش

شیوه نامه ارائه