لغو کارگاه آموزشی

کارگاه‌ آموزشی«تحلیل عاملی اکتشافی»در تاریخ‌‌‌های ۱۰-۱۱ مرداد ۹۶ (چهارشنبه ، پنجشنبه) برگزار نمی‌گردد.

تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۳۶۵