کارگاه‌ آموزشی طراحی سوال

کارگاه‌ آموزشی«طراحی سوالات کتبی با رویکرد نرم افزار نجما»در تاریخ‌‌ ۹۶/۴/۲۸ (چهارشنبه) برگزار می‌گردد. متقاضيان شركت در كارگاه در سايت EDCثبت نام نمايند.

آدرس سايت ثبت نام: Edc.mui.ac.ir

تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۳۶۵

مکان: تالار زیتون