کسب رتبه توسط دکتر شهرام شایان و دکتر محمد دادگستر نیا در جشنواره ایده برای ارتقاء کیفیت پژوهش در دانشگاه

سه شنبه ۲۷ خرداد ماه، اولین جشنواره ایده برای ارتقاء کیفیت پژوهش با حضور آقای دکتر ملک زاده معاون پژوهش و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رییس دانشگاه، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و جمعی از اساتید و پژوهشگران در سالن همایش های دانشگاه برگزار و جوایز اهدایی خانم دکتر رویا کلیشادی و آقای دکتر محمد هاشمی به برگزیدگان ایده های برتر اهدا گردید.

 

 

 

برگزیده گان این جشنواره به ترتیب رتبه عبارتند از:

سرکار خانم مرجان منصوریان - طراحی برنامه جامع ارتقاء کیفیت، پاسخگویی و هدفمندی پژوهش

دکتر شهرام شایان - الگوهاي سازگار براي دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران براساس ساختار دانشگاه هاي منتخب جهان ..

شیوا حسینی فولادی - توسعه تجاري سازي طرحهاي پژوهشي دانشگاه با استفاده از مدل ارزيابي راهبرد فناوري(STEP)

سعیده بحرانی - برگزاری مجموعه ی آموزشی – پژوهشی " روز پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

هدایت ا.. عسگری - تالاربورس(بازارچه) مجازی پژوهش

الهه خراسانی - انتقال فناوری از نتایج پژوهش با رویکرد تجاری سازی

دکتر محمد دادگستر - تقویت پژوهش های مشارکتی