کارگاه منطقه ای پزشکی مبتنی بر شواهد EBM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگاه منطقه ای پزشکی مبتنی بر شواهد EBM توسط معاونت محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه و همکاران وزارت بهداشت و مرکز کاکرین ایران با حضور جناب آقای دکتر کبیر، مدرس این مرکز برگزار می گردد.

این کارگاه به مدت ۱۲ ساعت در محل سالن پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری روزهای ۱۰ الی ۱۱ بهمن به صورت کلان منطقه ای ۷ برگزار می گرددو دارای امتیاز بازآموزی است.

گروه هدف محققان، دانشجویان،متخصصان رشته های پزشکی، دندانپزشکی،داروسازی و رشته های بالین است( ظرفیت کارگاه ۳۰ نفر است)

nimad.ac.ir