فراخوان مرکز ملی تحقیقات راهبردی

سومین فراخوان مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی(نصر) در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه لغایت ۹ تیر ماه می باشد.

اولویت های پژوهشی

جلسه هم اندیشی دفاتر توسعه دانشکده ها

صبح روز یکشنبه مورخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ جلسه هم اندیشی مسئولین دفاتر توسعه دانشکده ها با مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و کارشناسان مربوطه در کلبه یادگیری برگزار شد. در این جلسه در خصوص برنامه عملیاتی دفاتر توسعه و پایش آن در سال ۹۷ و همچنین برگزاری جشنواره آموزشی شهید مطهری و هفته آموزش بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

جایزه ملی پژوهش در آموزش پزشکی

مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی درصدد است در چارچوب برگزاری نوزدهمین همایش آموزش پزشکی و یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری از پژوهشگران برتر فعال در زمینه آموزش پزشکی تقدیر به عمل آورد و در این راستا لطفا اطلاعات مرتبط با مقالات منتشر شده در سالهان ۲۰۱۸ و ۲۰۱۷ (مقالات منتشر شده به زبان فارسی در سال ۱۳۹۶) در زمینه آموزش پشکی را در قالب فرم پیوست حداکثر تا تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۷ به آدرس nasr@behdasht.gov.ir ایمیل نمایید.

اعلام نتایج فرآیندهای کشوری شهید مطهری

نتایج فرآیندهای برتر و قابل تقدیر کشوری یازدهمین جشنواره شهید مطهری به شرح زیر اعلام شد.

 

فرآیندهای برتر کشوری سال ۹۷

فرآیندهای قابل تقدیر کشوری سال ۹۷

نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی به تاریخ ۱۰ لغایت ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۹۷ تغییر پیدا کرد.

آدرس سایت همایش

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی RSS