دومین جلسه کمیته اعتبار بخشی منطقه ۷

دومین جلسه کمیته اعتبار بخشی منطقه ۷ آمایشی برگزار شد. در این کمیته که در روز پنج شنبه سوم تیر ماه در محل تالار زیتون مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید، گزارش خودارزیابی دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان، یزد، کاشان و شهرکرد مورد بررسی قرار گرفت.

تشکیل دومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در سال ۹۵

روزسه شنبه مورخ ۲۸ اردیبهشت ۹۵ دومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در سال ۹۵ با حضور معاون محترم آموزشی و مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دیگر اعضا ء در تالار زیتون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) دانشگاه تشکیل و بعد از بحث و تبادل نظردر خصوص دستورکار جلسه و سیاستگذاری ها و موارد دانشجویی  تصمیمات لازم توسط لازم اتخاذ گردید.

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۳/۰۴ جلسه شورای آموزشی دانشگاه با حضور معاونین محترم آموزشی و تحقیقات و فنآوری دانشگاه و دیگر اعضاء درمحل تالار زیتون مدیریت مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی تشکیل و در خصوص موارد مطرح در صورتجلسه بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید

همایش آشنایی با اطلاع رسانی پزشکی و امکانات کتابخانه های دانشگاه

همایش آشنایی با اطلاع رسانی پزشکی و امکانات کتابخانه های دانشگاه توسط معاونت پژوهشی  فناوری دانشگاه برگزار میگردد.

جلسه هم اندیشی دفاتر توسعه دانشکده ها

جلسه هم اندیشی دفاتر توسعه دانشکده ها با محوریت ارائه گزارش چگونگی برگزاری هفته آموزش در دانشکده ها و همچنین لزوم انجام خود ارزیابی دانشکده ها و اعتبار بخشی موسسه ای در روز سه شنبه مورخ ۲۸ اردیبهشت ۹۵ در مرکز مهارتهای بالینی با حضور مسئولین محترم دفاتر توسعه دانشکده ها و مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی سرکار خانم دکتر یمانی  و کارشناسان مرکز برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی RSS