جلسه کمیته هیات داوران دوازدهمین جشنواره شهید مطهری به منظور انتخاب فرآیند های برتر

جلسه کمیته  هیات داوران دوازدهمین جشنواره شهید مطهری به منظور انتخاب فرآیند های برتر روز شنبه مورخ ۱  دی ۱۳۹۷  در تالار زیتون مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با حضور اعضا برگزار گردید.

برگزاری جلسه شورای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

جلسه شورای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ۸ صبح شنبه مورخ ۱ دی ماه ۱۳۹۷ با حضور اعضا شورای edc  و خانم دکتر سقائیان نژاد برگزار گردید.در این جلسه موارد زیر ارائه و به بحث و تبادل نظر اعضا گذاشته شد.

 

 

برگزاری دومین ماژول دوره آموزشی توانمندسازی مدیران گروههای آموزشی

دومین ماژول دوره آموزشی توانمندسازی مدیران گروههای آموزشی که در راستای اجرای مصوبات سی دومین شورای دانشگاه، برنامه ریزی گردیده بود  با عنوان "تصمیم گیری" روز پنج شنبه ۲۹ آذر ماه۱۳۹۷ از ساعت ۸ لغایت ۱۳ در ساختمان  تدبیر با شرکت مدیران گروههای آموزشی برگزار گردید. در این دوره توانمندسازی عناوین  تصمیم گیری، مدیریت زمان و جلسات، اصول نگارش در مکاتبات اداری  تدریس گردید. برای دریافت مطالب تدریس شده اینجا کلیک فرمایید.

نشست کشوری تدوین الگوی اعتبار بخشی برنامه های آموزشی علوم پزشکی

در راستای اجرای مأموریت تدوین الگوی اعتباربخشی برنامه‌های آموزش علوم پزشکی، سه شنبه ۲۰آذر ماه ۱۳۹۷ نشستی با حضور ریاست، معاون آموزشی، معاون توسعه و مدیران حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و نمایندگان دبیرخانه‌های شوراهای آموزشی حوزه معاونت آموزشی وزارت متبوع، شورای گسترش، رئیس مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی وزارت بهداشت و معاونین آموزشی کلان منطقه ۷ در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید. از اهم موضوعات مورد بحث در این نشست ضرورت وجود اعتباربخشی برنامه و بررسی پیش نویس ساختار و فرآیند اعتباربخشی برنامه‌های آموزش علوم پزشکی بود. 

بازدید اعتبار بخشی مرکز آموزش مجازی

شنبه ۱۷ آذرماه ۱۳۹۷ بازدید مسئولین دانشگاه مجازی از مرکزآموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به منظور اعتبار بخشی این مرکز انجام پذیرفت، این بازدید به دنبال درخواست اعتبار بخشی مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صورت پذیرفت.

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی RSS