جلسه کمیته تخصصی دوازدهمین جشنواره شهید مطهری

جلسه کمیته تخصصی دوازدهمین جشنواره شهید مطهری به منظور بررسی و داوری فرآیند های واصله به این جشنواره روز یکشنبه مورخ ۱۸ آذر ۱۳۹۷  در تالار زیتون مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با حضور اعضا برگزار گردید.

برگزاری اولین ماژول دوره آموزشی توانمندسازی مدیران گروههای آموزشی

اولین ماژول دوره آموزشی توانمندسازی مدیران گروههای آموزشی  با عنوان "برنامه ریزی" روز پنج شنبه ۱۵ آذر ماه۱۳۹۷ از ساعت ۱۳-۸ در مجموعه تدبیر با شرکت مدیران محترم گروههای آموزشی برگزار گردید.

برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی دفاتر توسعه دانشکده ها

جلسه کمیته برنامه ریزی درسی دفاتر توسعه دانشکده ها در ساعت ۱۰ صبح سه شنبه مورخ ۱۴ آذر ۹۷ با حضور مسئولین دفاتر توسعه  در کلبه یادگیری برگزار گردید.

برگزاری جلسه شورای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

جلسه شورای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ۸ صبح شنبه مورخ۳ آذر ۹۷ با حضور اعضا شورای edc  برگزار گردید.در این جلسه برنامه کمیته دانشجویی مرکز مطالعات، توسط دبیر دانشجویی این کمیته ارائه و به بحث و تبادل نظر اعضا گذاشته شد.

برگزاری جلسه کمیته دانش پژوهی آموزشی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

جلسه کمیته دانش پژوهی آموزشی ۸ صبح شنبه مورخ ۳ آذر ۹۷ با حضور اعضا کمیته دانش پژوهی ومسئولین دانشکده ها در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید. در این جلسه مدارک دانش پژوهی اعضا هیات علمی دانشکده های پرستاری، مديريت و اطلاع رساني پزشكي، دندانپزشکی و توانبخشی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی RSS