نخستین همایش آموزش پزشکی پاسخگو

نخستین همایش آموزش پزشکی پاسخگو از ۲۴ تا ۲۶ مرداد ماه سال جاری در تبریز برگزار خواهد شد.

جزئیات برنامه را می توانید از اینجا دریافت کنید.

سومین دوره پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مجازی

دانشگاه علوم پزشکی مجازی در راستای توانمند سازی اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور و با هدف توسعه مهارتها و توانمندی های آموزشی ایشان و ارتقای کیفیت نظام آموزش علوم پزشکی، در سومین دوره پودمانی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی وبژه اعضای هیات علمی دانشگاهها، در سال جاری دانشجو می پذیرد. مهلت ثبت نام ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۷ لغایت ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۷ از طریق وب سایت www.vums.ac.ir می باشد.

پخش آنلاین کنگره بین المللی آموزش پزشکی ۲۰۱۸ بازل سوئیس در تالار زیتون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

در راستای برنامه ارتقای فعالیت های آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و با هماهنگی های انجام شده توسط مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی با دبیرخانه همایش AMEE 2018 به عنوان یکی از معتبرترین همایش های بین المللی آموزش پزشکی، امکان بهره برداری از پخش آنلاین کنگره بین­ المللی آموزش پزشکی ۲۰۱۸ بازل سوئیس که از تاریخ ۲۷ لغایت ۲۹ اوت ۲۰۱۸ برابر با ۵ لغایت ۷ شهریور ۱۳۹۷برگزار خواهد شد، فراهم گردیده است.

کارگاه اعتباربخشی

در راستای برنامه اعتباربخشی بین المللی، کارگاه اعتباربخشی مؤسسه ای بین المللی در تاریخ ۹۷/۴/۲۴ در تالار زیتون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  با شرکت اعضای هیأت علمی، کارکنان و مسئولان ستادی حوزه های معاونت آموزشی، پژوهشی، توسعه و فرهنگی- دانشجویی برگزار گردید.

جلسه هم اندیشی مسئولین دفاتر توسعه مرکز آموزشی درمانی

چهارشنبه ۱۳ تیر ماه ۹۷ جلسه هم اندیشی EDO بیمارستانها برگزار گردید. در این جلسه مسئولین دفاتر توسعه گزارش از چگونگی پیشرفت برنامه عملیاتی EDO بیمارستانها ارائه نمودند و همچنین برنامه اعتبار بخشی بیمارستانی با حضور خانم دکتر طباطبایی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی RSS