برگزاري كارگاه آينده پژوهي

كارگاه آينده پژوهي براي اولين بار در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان توسط جناب آقاي دكتر محمد حسيني مقدم و با حضور اعضاء محترم هيات علمي دانشگاه در تاريخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۴ در مركز مهارتهاي باليني برگزار گرديد.

گپ و گفت دوستانه رئيس و معاونین دانشگاه با برگزيدگان هفتمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور

بر گزيدگان هفتمين المپياد علمی دانشجويان علوم پزشكي كشور در ضیافت دوستانه ای که با حضور رئیس دانشگاه، معاونین آموزشی و دانشجویی فرهنگی، مدیر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و تنی چند از مدیران و اساتید دانشگاه برگزار شده بود، در سخنانی ضمن بیان دیدگاه ها و انتظارات خود خواستار بهبود کیفیت فرایند آموزش در دانشگاه شدند.

اختتامیه کارگاه های توانمند سازی دستیاران پزشکی ۹۴-۹۵

اين جلسه از ساعت ۳۰/۷ ۹ در تالار استاد حكمي دانشكده پزشكي تشكيل شد. در اين جلسه رياست محترم دانشكده پزشكي جناب آقاي دكتر صبري، معاونت تخصصي- فوق تخصصي جناب آقاي دكتر رحيمي و جانشين ايشان جناب آقاي دكتر محمدي زاده، معاونت فرهنگي دانشجويي جناب آقاي دكتر زماني، مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي سركار خانم دكتر يماني و برخي از مديران و پيشكسوتان گروه هاي آموزشي حضور داشتند.

سمينار سراسري ارزشيابي استاد

مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي تهران با همكاري دفتر امور هيات علمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برگزار مي­كند

ين سمينار كه با محوريت موضوع ارزشيابي است توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش با همكاري دفتر امور هيات علمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برگزار مي­شود تلاش خواهد شد تا با بررسي ابعاد مختلف اين موضوع از جمله:

برگزاري كارگاههاي توانمندسازي دستياران پزشكي ورودي ۹۴-۹۵

مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي و دانشكده پزشكي با همكاري هم به منظور آشناسازي دستياران پزشكي با مفاهيم پايه و مهارتهاي ضروري اقدام به برگزاري كارگاههايي جهت توانمند سازي دستياران پزشكي به مدت ۱۹ روز از تاريخ ۲۱ شهريور ۹۴ در سه گروه ۷۰ نفري در تالار زيتون، تالار هشت گوش و تالار استاد حكمي نموده اند.

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی RSS