گرامی داشت مقام استاد هم زمان با هشتمین جشنواره شهید مطهری

گرامی داشت مقام استاد هم زمان با هشتمین جشنواره شهید مطهری

۱۰ اردیبهشت ماه ۹۴

مرکزهمایشهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برنامه کارگاه های هفته آموزش

ثبت نام کارگاه های هفته آموزش

ثبت نام در کلیه کارگاه ها رایگان میباشد.

كارگاه سه روزه آموزش مرور سيستماتيك كوكران

كارگاه سه روزه آموزش مرور سيستماتيك كوكران

زمان: ۳۰ اردیبهشت تا اول خرداد۱۳۹۴

مدرس:خانم دكتر شايسته جهانفر دانشیار پژوهشی از دانشكده جمعيت و بهداشت عمومي دانشگاه بريتيش كلمبياي كانادا،مدرس بين المللي مرور سيستماتيك كوكران 

طرحی برای ایده‌های خلاق و نوآورانه دانشجویی

جشنواره شهيد مطهري، برای بخش دانشجویی، ایده‌های دانشجویی می‌پذیرد
همزمان با برگزاری جشنواره آموزشي شهيد مطهري در ارديبهشت ماه ۱۳۹۴ ، بخش دانشجويي جشنواره با عنوان ايده‌هاي برتر دانشجويي در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان برگزار مي‌شود. هدف از برگزاري اين بخش، شناسايي ايده‌هاي خلاق و نوآورانه دانشجوياني است كه به ارتقاي كيفيت آموزش در دانشگاه مي‌انديشند. لازم به ذكر است كه به تعدادي از ايده‌هاي برتر دانشجويان، جوايزي تعلق خواهد گرفت.

همایش نقد عملکرد دولت یازدهم در حوزه سلامت

همایش نقد عملکرد دولت یازدهم در حوزه سلامت در ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۹۴ برگزار میگردد.

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی RSS