جلسه ماهانه شوراي مركز مطالعات وتوسعه آموزش پزشكي

سه شنبه ۵ خرداد ماه، جلسه ماهانه شوراي مركز مطالعات وتوسعه آموزش پزشكي برگزار گرديد. در اين جلسه گزارشي از برگزاري جشنواره آموزشي شهيد مطهري، هفته آموزش در دانشكده ها، معرفي جوايز كسب شده در همايش آموزش پزشكي و تقدير و تشكر از اعضا مطرح گرديد. در اين جلسه همچنين تصويب پيش نويس پيشنهادي دستورالعمل استاندارد اجرايي تجزيه و تحليل كمي سوالات آزمونهاي چند گزينه اي در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مطرح و به بحث و گفتگو گذاشته شد.

بازدید رییس دانشگاه سلیمانیه عراق و همراهان وی از مرکز مهارتهای بالینی

بازدید رییس دانشگاه سلیمانیه عراق و همراهان وی از مرکز مهارتهای بالینی 

کسب رتبه سوم معاونت آموزشی دانشگاه در بین معاونت های آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

کسب رتبه سوم معاونت آموزشی دانشگاه در بین معاونت ­های آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

کسب رتبه دوم مرکزمطالعات و توسعه آموزش پزشکی اصفهان در بین مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کشور

کسب رتبه دوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی اصفهان در بین مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کشور

افتخارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شانزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی

در مراسم اختتامیه شانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری که روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۴ در محل تالار همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور جناب آقای دکتر لاریجانی معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت و جمعی دیگر از مدیران وزارتی برگزار گردید، ۷ جایزه به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعطا گردید:

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی RSS