نشست مسئولین دانشگاه جامعة الکویت با مسئولین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه، مسئولین دانشگاه جامعة الکویت با حضور در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با رییس دانشگاه، معاونین آموزشی و پژوهشی و فناوری، رییس دانشکده پرستاری و مامایی و مدیران مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و منابع علمی دانشگاه دیدار نمودند.

هفتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

هفتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری همزمان با مراسم گرامیدشت مقام استاد روز پنج شنبه ۱۸ اردیبهشت سال جاری در محل تالار شریعتی برگزار گردید. در این مراسم از فرآیندهای برتر جشنواره، اساتید پیش کسوت، اساتید ارتقا یافته با بالاترین میانگین امتیاز در سال و دانشجویان نمونه تقدیر به عمل آمد.

حضور فعال مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در پانزدهمین همایش آموزش پزشکی و هفتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

پانزدهمین همایش آموزش علوم پزشکی و هفتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری در تاریخ ۱۱-۹ اردیبهشت ماه در دانشگاه علوم پزشکی یزد با شعار" آموزش علوم پزشکی و توسعه پایدار" برگزار گردید.همزمان با این همایش گردهمایی روسای دانشگاه های کشور نیزبرگزار گردید که ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جناب آاقای دکتر اصغری در آن شرکت نمودند . سرکار خانم دکترطاهره چنگیز معاون محترم آموزش دانشگاه ضمن شرکت در گردهمایی معاونین آموزشی دانشگاه­­های کشور درپانل" پذیرش دانشجودر کشور"نیز سخنرانی نمودند .

دوره‌هاي مهارتي توانمندسازي اعضاء هيأت علمي

انتصاب جناب آقای دکتر وحید عشوریون به عنوان معاون مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

طی حکمی از سوی رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  سرکار خانم دکتر یمانی، جناب آقای دکتر وحید عشوریون هیات علمی محترم آموزش پزشکی مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی به عنوان معاون این مرکز منصوب گردیدند.

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی RSS