برگزاری اولین روز از هفته آموزش (روز آموزش و نشاط)

برگزاری سمینار کاربرد تالار گفتگو در آموزش توسط سرکار خانم دکتر مهناز بهادرانی و بحث و گفتگو پیرامون کلاس شاد توسط سرکار خانم دکتر فریبا حقانی با حضور جمعی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید.

ارتقاء مرتبه علمي دو تن از اساتيد گروه آموزش پزشكي

بر اساس جلسه هيات مميزه دانشگاه در تاريخ ۲ اردیبهشت ۹۴ سركار خانم دكتر طاهره چنگيز عضو محترم هيات علمي گروه آموزشي پزشكي از مرتبه  دانشياري به استادي و سركار خانم دكتر نيكو يماني عضو محترم هيات علمي گروه آموزش پزشكي از مرتبه  استادياري به دانشياري ارتقا يافتند.

تبريك خانواده بزرگ مركز مطالعات وتوسعه آموزش پزشكي جهت ارتقاء مرتبه علمي دو تن از اساتيد محترم گروه آموزش پزشكي

بدينوسيله ارتقاء مرتبه علمي سركار خانم دكتر طاهره چنگيز را از دانشياري به استادي و سركار خانم دكتر نيكو يماني را از استادياري به دانشياري به نامبردگان و خانواده محترمشان تبريك گفته و از خداوند متعال توفيقات روز افزون براي اين عزيزان مسئلت داريم.

اساتيد، كاركنان مركز توسعه ومركز تحقيقات آموزش پزشكي، دانشجويان

نشست مسئولين دفاتر توسعه دانشكده ها (EDOها) با مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(EDC)

در اين جلسه كه  شنبه ۲۹ فروردین ۹۴ –ساعت ۱۰-۱۲برگزار گرديددر مورد چگونگي برگزاري جشنواره شهيد مطهري و هفته آموزش در دانشكده ها بحث و تبادل نظر شد.

بـرنـامـه‌هـاي‌ هفتـه آمـوزش

 هفته آموزش  ۵-۱۰ اردیبهشت ۹۴ به مناسبت با هشتمین جشنواره شهید مطهری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار میگردد.

لازم به ذکر است جهت شرکت در کارگاهها می بایست از طریق لینک  کارگاههای آموزش ثبت نام انجام شود ولی شرکت در برنامه روز شنبه آزاد بوده و نیاز به ثبت نام قبلی ندارد.

برنامه های هفته آموزش

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی RSS