فراخوان جدید EMRO

فراخوان جدید EMRO در زمینه ارسال پروپوزال های تحقیقاتی در زمینه بهداشت عمومی برای دو سالانه ۲۰۱۴-۲۰۱۵

پذیرش دانشجو کارشناسی ارشد آموزش پزشکی راه دور

دانشکده آموزش علوم پزشکی شهید بهشتی برای دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی از راه دور نیمسال دوم ۹۳-۹۴ از میان اعضای هیات علمی دانشجو میپذیرد.

تغییر زمان سمینار ادغام در آموزش علوم پزشکی

 سمینار ادغام در آموزش علوم پزشکی توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران و با همکاری شورای آموزش پزشکی عمومی به استحضار میرساند که زمان برگزاری سمینار مذکور از تاریخ ۲۴ مهر ۹۳به تاریخ ۳۰ بهمن ۹۳ تغییر یافت. همچنین مهلت ارسال مقالات  تاریخ ۱۵ دی ۹۳ تمدید گردید.

سمینار دانش پژوهی آموزش

سمینار دانش پژوهی آموزشی دوشنبه ۲۸ مهر ماه ۹۳ساعت ۱۲/۳۰ مکان جنب بیمارستان الزهرا مرکز مهارتهای بالینی

هفتمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

 

دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران با هدف توسعه کمّی و کيفی آموزش و تربيت نيروی انسانی حرفه ای و متخصص دانا، کارآمد و متعهد از طريق آموزش­های مجازی و الکترونيکی، برای ارتقای سلامت جامعه، گسترش مرزهای دانش و توليد علم تشکيل شده است.

اين دانشکده در راستای اهداف خود، همايش­های کشوری يادگيری الکترونيکی در علوم پزشکی را بنيان گذاشته و اولين و دومين همايش را در سال­های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ برگزار کرد. در بيانيه همايش دوم از اين دانشگاه به عنوان پايه ­گذار و برگزار کننده همايش ­ های کاربرد يادگيری الکترونيکی در علوم پزشکی تقدير و تشکر به عمل آمده و برگزاری سالانه اين همايش در دستور کار قرار گرفت. و به اين ترتيب:

همايش سوم در دانشگاه علوم پزشکی مشهد،

همايش چهارم در دانشگاه علوم پزشکی تبريز،

همايش پنجم در دانشگاه علوم پزشکی کرمان،

و همايش ششم در دانشگاه علوم پزشکی شيراز،

با موفقيت برگزار شد. در بيانيه همايش شيراز، برگزاری هفتمين همايش يادگيری الکترونيکی در علوم پزشکی مجددا به دانشگاه علوم پزشکی تهران سپرده شد.

دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران از کليه دانشمندان، صاحب­نظران، استادان و دانشجويان علاقه­مند به يادگيری الکترونيکی دعوت مي­کند تا با حضور ارزشمند خود در اين همايش بر غنای آن بيافزايند.

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی RSS