کارگاه و کلینیک روز چهارم هفته آموزش

کارگاه طراحی و تولید دوره های یادگیری الکترونیک و کلینیک طراحی و تولید دوره های یادگیری الکترونیک در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۹۷ توسط جناب آقای دکتر نجیمی وجناب آقای دکتر حدادگر در تالار زیتون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید.

کارگاه و کلینیک روز سوم هفته آموزش

کارگاه ارزشیابی بالینی Dops-MiniCEX  و کلینیک آموزشی و ارزشیابی بالینی در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۹۷ توسط سرکار خانم دکتر اطهر امید در سالن شهید مطهری بیمارستان الزهرا(س)  برگزار گردید.

کارگاه و کلینیک روز دوم هفته آموزش

کارگاه دانش پژوهی آموزشی و کلینیک دانش پژوهی در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۷ توسط سرکار خانم دکتر نیکو یمانی در تالار زیتون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید.

کارگاه و کلینیک روز اول هفته آموزش

کارگاه خلاقیت در تدریس و کلینیک روش تدریس در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۷ توسط سرکار خانم دکتر فریبا حقانی در تالار زیتون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید.

برنامه هفته آموزش کلیه دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

به مناسبت هفته آموزش از تاریخ ۵ لغایت ۱۹ اردیبهشت ماه برنامه های متنوع آموزشی در سطح دانشکده های  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار میگردد.

جزییات برنامه هر کدام از دانشکده ها را در فایل پیوست مشاهده فرمایید

برنامه هفته آموزش کلیه دانشکده ها

 

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی RSS