برگزاری جلسه داوری نهایی فرآیندهای یازدهمین جشنواره شهید مطهری

جلسه داوری نهایی به منظور انتخاب فرآیندهای برتر و ارسالی به جشنواره کشوری در روز سه شنبه ۲۶ دی ماه ۹۶ در تالار زیتون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با حضور داوران و روسای کمیته های تخصصی و دبیران جشنواره برگزار گردید.

سمینارسراسری تعهد حرفه ای در علوم پزشکی

سمینارسراسری تعهد حرفه ای در علوم پزشکی در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۹۶ توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری شورای عالی اخلاق پزشکی برگزار می گردد.

برگزاری نشست شورای کلان منطقه ۷ آمایش نظام آموزش عالی در دانشگاه

پنج شنبه ۲۱ دیماه، نشست شورای کلان منطقه ۷ آمایش نظام آموزش عالی شامل دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، یزد، کاشان و شهرکرد  با حضور خانم دکتر چنگیز رییس دانشگاه و رییس شورای کلان منطقه ۷،دکتر صبری معاون آموزشی و دبیر شورای معاونین آموزشی کلان منطقه ۷ و اعضای شورا در تالار پویش مجموعه آموزشی رفاهی سبز برگزار شد.

جلسه کمیته تخصصی جشنواره مطهری

جلسه کمیته های تخصی یازدهمین جشنواره شهید مطهری روز سه شنبه ۱۹ دی ۹۶ در تالار زیتون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید.

کارگاه منطقه ای پزشکی مبتنی بر شواهد EBM

کارگاه منطقه ای پزشکی مبتنی بر شواهد EBM توسط معاونت محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه و همکاران وزارت بهداشت و مرکز کاکرین ایران با حضور جناب آقای دکتر کبیر، مدرس این مرکز برگزار می گردد.

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی RSS