کارگاه منطقه ای پزشکی مبتنی بر شواهد EBM

کارگاه منطقه ای پزشکی مبتنی بر شواهد EBM توسط معاونت محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه و همکاران وزارت بهداشت و مرکز کاکرین ایران با حضور جناب آقای دکتر کبیر، مدرس این مرکز برگزار می گردد.

اولین همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو

اولین همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو

۲۲-۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۷ تبریز- ایران

پذیرش خلاصه مقالات: ۱۰ آذر الی ۱ بهمن ۹۶

ارسال مقالات فقط از طریق وب سایت قابل قبول می باشد.

همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

نهمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی بهمن ماه جاری برگزار خواهد شد. فراخوان مقاله، کارگاه و سخنرانی جامع این همایش که از طریق تارنمای آن به آدرس http://cong-elearning9.mums.ac.ir اعلام شده است تا ۳۰ آذر ماه جاری فعال و پذیرای مخاطبان خواهد بود.همچنین در کنار این همایش چهارمینجشنواره محتواهای آموزشی (سینا) برگزار و رسانه های الکترونیکی برگزیده آموزش انتخاب خواهد شد.

یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

با گراميداشت ياد و خاطره استاد گرانقدر شهيد مطهری، نماد علم و ايمان، يازدهمين جشنواره آموزشی شهيد مطهری به منظور شناسايی، انتخاب و قدردانی از فرآيندهای برتر آموزشی و همچنين شناسايی و معرفی برنامه ها، فرآيندها و دستاوردهای اثربخش و نوين آموزشی و ايجاد بستر تبادل تجربيات و کمک به ارتقاء کيفيت آموزشی در ارديبهشت ماه ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد. در اين جشنواره، فضا و بستر لازم برای حضور فعال عموم اعضای هيئت علمی دانشگاه ها در گروههای آموزشی در دانشکده های مختلف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مهيا خواهد بود.

یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری و نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری به یاری خداوند متعال با محور"تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی"همزمان با نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی در تاریخ ۱۲ لغایت ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷در مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد.

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی RSS