نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی به تاریخ ۱۰ لغایت ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۹۷ تغییر پیدا کرد.

آدرس سایت همایش

نشست مشترک مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کلان منطقه ۷ با رییس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت

نشست مشترک مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کلان منطقه ۷ با رییس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت مطبوع از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۷ اسفند ۹۶ در سالن پویش مجموعه امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آغاز گردید.

کسب رتبه در چهارمین جشنواره ملی سلامت و یادگیری در نظام های الکترونیکی(سینا)

در چهارمین جشنواره ملی سلامت و یادگیری در نظام های الکترونیکی(سینا) که در تاریخ ۱۹ و ۲۰ بهمن ۹۶ به موازات نهمین همایش یادگیری الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موفق به کسب دو عنوان برگزیده و یک عنوان منتخب مردمی گردید.

جلسه هماهنگی مسئولین دفاتر توسعه بیمارستان‌ها

در تاریخ سه شنبه ۱۷ بهمن ۹۶ جلسه هماهنگی مسئولین دفاتر توسعه بیمارستان‌ها و دانشجویان دکتری آموزش پزشکی در کلبه یادگیری تشکیل شد. در این جلسه پس از گزارش شروع فعالیت واحد ارتقا آموزش بالینی در EDCتوسط خانم دکتر یمانی، برنامه عملیاتی پیشنهادی ارتقا آموزش بالینی که توسط واحد ارتقا آموزش بالینی برای دفاتر توسعه تهیه شده بود توسط خانم دکتر امید ارائه شد و در انتها مسئولین دفاتر ودانشجویان در مورد فعالیت‌ها و مشکلات  خود در دفاتر بیمارستان‌ها گزارشی ارائه کردند.

اعلام نتايج يازدهمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري سال ۱۳۹۷

نتايج يازدهمین جشنواره آموزشي شهيد مطهري سال ۱۳۹۷ اعلام گرديد. ارسال كنندگان فعاليت هاي نوآورانه ميتوانند جهت مشاهده نتايج به سايت جشنواره به آدرس motahari.mui.ac.ir مراجعه نمايند. تقدير از فعاليت هاي نوآورانه معرفي شده به جشنواره كشوري و مطلوب دانشگاهي در یازدهمین جشنواره آموزشي شهيد مطهري كه در ارديبشهت ماه سال ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد، انجام خواهد گرديد.

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی RSS