اطلاعیه کارگاه

«قابل توجه کليه اعضاء محترم هيأت علمی»

کارگاه آموزشی « اخلاق در پژوهش» در تاریخ ۲۱ آذر ۹۷ چهارشنبه ۱۲-۱۰  برگزار می گردد.
مکان: کلبه یادگیری
مدرس: سرکار خانم دکتر فیروزه زارع فراشبندی
ثبت نام در سایت edc.mui.ac.ir

ثبت نام آنلاين:    wshpay.mui.ac.ir
تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۳۶۵