اطلاعیه کارگاه

«قابل توجه کليه اعضاء محترم هيأت علمی»

کارگاه آموزشی « EBM در آموزش» در تاریخ ۱۹ آذر ۹۷ دوشنبه ۹/۰۰-۷/۱۵  برگزار می گردد.
مکان: بیمارستان فیض
مدرس: سرکار خانم دکتر زهرا امينی
ثبت نام در سایت edc.mui.ac.ir

تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۳۶۵